Ont­wik­kel­ge­bie­den

De woning­bouw in de Ruimtelijke Koers vindt plaats in vier gebieden: Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en Houten-Noordwest. Voor deze gebieden zijn gebied­s­pas­poor­ten gemaakt. Hierin staan spelregels en richt­lij­nen voor de ont­wik­ke­ling van deze gebieden. Daarnaast hebben we ambities gefor­mu­leerd voor onder andere Houten-Oost en Laagraven.

Ont­wik­kel­ge­bie­den

Richt­lij­nen en spelregels

Om de gebieds­ont­wik­ke­lin­gen in goede banen te leiden zijn richt­lij­nen en spelregels opgesteld. De spelregels staan vast. Alleen in hoge uit­zon­de­ring en in nauw overleg

Lees meer >
Ont­wik­kel­ge­bie­den

Het Centrum voorbeeld­uitwerking

In 2040 is het Houtense Centrum een aan­trek­ke­lijk gebied voor alle Hou­te­na­ren met een mix van appar­te­men­ten, winkels en ste­de­lij­ke voor­zie­nin­gen. Voor het Centrum is

Lees meer >
Ont­wik­kel­ge­bie­den

De Molenzoom voorbeeld­uitwerking

Bezoekers van De Molenzoom herkennen in 2040 het gebied niet meer terug. Van eenzijdig kan­to­ren­ge­bied verandert De Molenzoom in een aan­trek­ke­lijk woon- en werk­ge­bied in

Lees meer >
Ont­wik­kel­ge­bie­den

De Koppeling voorbeeld­uitwerking

Het kan­to­ren­ge­bied rondom De Koppeling is straks een aangenaam stads­ge­bied met buurt­parkjes en geva­ri­eer­de nieuwbouw. Auto’s worden er gro­ten­deels geweerd. Fietsers en wan­de­laars wanen zich

Lees meer >
Ont­wik­kel­ge­bie­den

Houten Noordwest voorbeeld­uitwerking

De anonieme en weinig aan­trek­ke­lij­ke stadsrand krijgt een meta­mor­fo­se. Hof van Wulven en de Utrechtseweg-Oost zijn in 2040 aangename woon­wij­ken, omgeven door groene tus­sen­zo­nes richting

Lees meer >
Overige gebieden

Houten-Oost als land­schaps­park

Met de keuze voor woning­bouw in Houten-Noordwest wordt Houten-Oost gevrij­waard van groot­scha­li­ge woning­bouw. Houten-Oost willen we ont­wik­ke­len tot een aan­trek­ke­lijk landschap Houtense inwoners. Dat doen

Lees meer >