Keuzes

De ont­wik­kel­ge­bie­den voor de Ruimtelijke Koers zijn: Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en Noordwest Houten. Het Centrum krijgt een ste­de­lij­ke dynamiek. Wonen, werken, winkels en voor­zie­nin­gen worden gecom­bi­neerd. Op deze manier maken we optimaal gebruik van het trein­sta­ti­on. De Molenzoom krijgt een ver­ge­lijk­ba­re invulling. Aan de zuidkant verandert het gebied van een kan­to­ren­park naar een gemengd woon-werkgebied. De Koppeling verbetert onder meer door het toevoegen van woningen en werk­plek­ken.

We gaan voor­na­me­lijk bouwen in al bestaande bebouwde gebieden. Dat blijkt de beste keuze na het bestu­de­ren van ver­schil­len­de toe­komst­mo­del­len en het raad­ple­gen van inwoners en experts. Daarom bouwen we de komende jaren in Het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling en in Houten Noordwest. Houten wordt zo een compacte woon­plaats in het groen. Een toe­lich­ting.

Keuzes

Compact en groen

We kiezen ervoor het open en waar­de­vol­le landschap rondom Houten te sparen. We gaan géén woonwijk bouwen in een weiland. Een compact Houten is duurzamer.

Lees meer >
Keuzes

Mobi­li­teit

Wanneer we tot 2040 de woningen gaan bouwen die we nodig hebben, is het nodig de kwaliteit van het fiets­net­werk en openbaar vervoer te ver­ster­ken.

Lees meer >
Keuzes

Duurzaam Houten

We dragen bij aan een duurzaam Houten: klimaat- en ener­gie­neu­traal, schoon en stil, met gesloten kring­lo­pen en volop groen en water. In de Ruimtelijke Koers kijken

Lees meer >