De opgave

Houten maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk in haar geschie­de­nis. We gaan weer bouwen om een toe­komst­be­sten­dig en duurzaam Houten te ont­wik­ke­len. Dit betekent zorgen voor voldoende woningen die passen bij de behoefte en tege­lij­ker­tijd de leef­kwa­li­teit van de bestaande stad ver­be­te­ren.

Opgave

Respect voor het ruimtelijke DNA

Houten is nu al een ‘modelstad’ voor archi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen en pla­no­lo­gen van over de hele wereld. We willen de spe­ci­fie­ke ruimtelijke kenmerken – die Houten

Lees meer >